Aktuálně z Brna

Magistrát města Brna od 2. 11. upravuje provoz

Bez předchozího elektronického objednání budou moci občané od 2. listopadu 2020 řešit potřebné záležitosti na Magistrátu města Brna téměř výhradně pouze v pondělí a ve středu od 8.00 do 13.00 hod. Doposud přijaté elektronické rezervace jsou platné (i na termíny mimo tuto dobu), s ohledem na stávající situaci a platná usnesení vlády je však až do odvolání možnost dalšího elektronického objednávání pozastavena. Případné nové termíny budou v rezervačních systémech uvolňovány průběžně dle možností. Podrobněji viz sekci Úřady a instituce. …

Na brněnském výstavišti začala stavba záložní nemocnice

Vzhledem ke zhoršující se epidemické situaci začala na brněnském výstavišti stavba záložní nemocnice. Ta bude sloužit pro pacienty s nemocí covid-19, a to v případě, kdy nebudou v nemocnicích dostupná lůžka. Samotná stavba by měla trvat týden. Další týden je vyhrazen pro instalaci a dovoz potřebného zdravotnického vybavení a materiálu, o což se společně postarají Nemocnice Milosrdných bratří a Fakultní nemocnice Brno. Plánovaná kapacita zařízení v pavilonu G2 je 302 lůžek. Náklady na stavbu záložní nemocnice jsou vyčísleny na zhruba 1,6 milionu korun bez DPH. Měsíční provoz by pak stál kolem čtyř milionů korun bez DPH, a to bez platů zdravotnického personálu. Stavba provizorní nemocnice začíná budováním zástěn mezi lůžky. Foto: M. Schmerková Do prostoru je v plánu umístit zhruba 300 lůžek. Foto: M. Schmerková Nemocnice bude po materiální stránce připravená do dvou týdnů. Foto: M. Schmerková…

SAKO radí, jak nakládat s odpady v době epidemie

Patří papírová rouška do tříděného odpadu? Musejí nakažení covid-19 dělat s odpadem něco speciálního? A zavřou se teď kvůli vládním nařízením sběrné dvory? Na základní otázky týkající se odpadu v době epidemie odpovídá městská společnost SAKO Brno. Jednorázové roušky, třídit, nebo netřídit? Použité papírové roušky házejte vždy do komunálu. Pokud byste je vytřídili do barevného kontejneru, putovaly by na třídicí linku, kde by s ní přišli do styku pracovníci. Z popelnice naopak míří rovnou do spalovny, z auta až do kotle ji překládají jen stroje. Vysoká teplota spalování navíc bezpečně ničí viry a další patogeny. Z preventivních důvodů by také osoby nemocné a v karanténě neměly třídit odpad. Opět by totiž hrozilo, že se s ním setkají pracovníci dotřiďovacích linek. Všechen odpad dávejte v zavázaném pytli do směsného odpadu; v ideálním případě pytel na povrchu dezinfikujte. Více zde. Sběrné dvory zůstávají otevřené. Upravují se ale pravidla jejich provozu tak, aby byla v souladu s vládními opatřeními. Samozřejmé je nošení roušky a dodržování rozestupů. Vstup bude umožněn vždy jen jedné osobě (či vjezd jednomu vozidlu) odkládající odpady, teprve po jejím odchodu bude do prostoru vpuštěn někdo další. Obsluha také bude lidi pouze směrovat ke správným kontejnerům, ale nebude s manipulací s odpadem z hygienických důvodů pomáhat. Proto je také dočasně pozastaven sběr předmětů na REUSE a RENAB pointech.…

Řidičáky propadlé v době nouzového stavu lze nadále používat jako platné

Lidé, kterým během nouzového stavu, vyhlášeného od 5. října, propadl/propadne řidičský průkaz, nemusí hned na úřad. Prošlý doklad lze používat jako platný po celou dobu nouzového stavu. Doporučujeme se na úřad na výměnu řidičáku elektronicky objednat. I když jsou termíny volné až na pozdější dobu, výměna ŘP nyní tak nespěchá a rezervací svého času předejdete případnému zdlouhavému čekání ve frontě. Objednání lze provést zde: https://objednani.brno.cz/obj/index.php?id=2 Více informací najdete na stránkách Ministerstva dopravy. Občanských průkazů se toto opatření netýká.…

Pro děti zaměstnanců IZS a dalších vybraných profesí město vyčlenilo čtyři školy

Město Brno vyčlenilo čtyři školská zařízení pro děti zaměstnanců, které určuje vládní nařízení. Seznam škol (schválených i záložních) s detailními informacemi a kontakty najdete v tomto dokumentu.…

Magistrát města Brna upravil úřední hodiny

Magistrát města Brna od 12. října v souladu s vládním krizovým opatřením upravuje úřední hodiny, a to na pondělí a středu od 8.00 do 13.00 hod. U nejdůležitějších agend však ke změnám nedochází, platné zůstávají elektronické objednávky. V případě osobních dokladů, ohlašovny trvalého pobytu, řidičských a technických průkazů vozidel, tedy agend, které není možno řešit elektronicky, neboť by to mohlo nepřiměřeně omezit práva klientů, budou Odbor správních činností (Husova 3) a Odbor dopravněsprávních činností (Kounicova 67a) fungovat ve stejném rozsahu jako před přijetím vládního nařízení, tedy: v pondělí a ve středu od 8.00 do 12.00 a od 12.40 do 17.00 hod., v úterý, čtvrtek a pátek od 8.00 do 12.00 hod. Další výjimkou je Oddělení parkovacích oprávnění, jehož úřední hodiny se rovněž nemění, a jsou tedy pondělí a středa od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 17.00 hod., v pátek pak od 8.00 do 12.00 hod. Určeny jsou však pouze pro elektronicky objednané. Úřední dny na Živnostenském úřadu města Brna pro veřejnost budou pondělí a středa v čase 8.00–13.00 hod. Od pondělí 12. 10. bude rezervační systém umožňovat elektronické objednání předem pouze na vymezené úřední dny a hodiny, tzn. pondělí a středu v čase 8.00–13.00 hod. Klienti budou nadále odbavováni na předsunutých přepážkách v přízemní místnosti č. 015 v budově MMB Malinovského nám. 3. Každý den, po celou pracovní dobu Magistrátu města Brna, bude pro listinná podání fungovat i podatelna v budově na Malinovského náměstí 3. V jiné dny a hodiny bude možný vstup občanů do budov magistrátu pouze po předchozí domluvě a s nasazenou ochranou dýchacích cest. Pokud jsou klienti objednáni elektronicky, budou jejich záležitosti řešeny v termínech, na které byli objednáni. Doporučujeme občanům, aby pro řešení svých záležitostí přednostně využívali elektronickou formu a vyřizování záležitostí, které snesou odkladu, odložili na dobu po ukončení nouzového stavu. Úřady jednotlivých městských částí si upravují úřední dobu samostatně. Sledujte prosím jejich webové stránky.…

Rezidentní parkování: Na Zvonařce vyřídí jen předem objednané klienty

Pouze pro předem elektronicky objednané budou sloužit úřední hodiny pracoviště Zvonařka, kam si lidé chodí vyřídit parkovací oprávnění. Opatření má předejít shlukování většího počtu osob a pomoci tak s bojem proti šíření koronaviru. Všechny žádosti vyřešíte i online, bez nutnosti osobní návštěvy. Osobní stránky uživatele (OSU) založíte jednoduše přes e-mail. Přes OSU získáte veškerá parkovací i vjezdová oprávnění (jak na to?). Oprávnění lze řešit i přes datovou schránku nebo městský účet Brno ID. Elektronické objednání na osobní návštěvu je možné zde.…