Aktuální nařízení a doporučení vlády

AKTUALIZOVÁNO 27. 10., 19.27

Všechna omezení, která aktuálně platí, najdete na stránkách Ministerstva zdravotnictví.

5. 10. vstoupila ČR na 30 dní do NOUZOVÉHO STAVU.

 

Od 28. 10. od 00.01 vláda zpřísňuje stávající opatření. 

V noci mezi 21.00 a 4.59 platí úplný zákaz vycházení. Výjimku představují cesty do práce, k lékaři a domů. Venčit psa v tuto dobu je možné pouze v okruhu 500 m od domova.

Vláda také nařizuje zaměstnavatelům využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vzhledem
k charakteru práce a provozním podmínkám vykonávat v místě bydliště. Konečné rozhodnutí leží na managementu firmy.

(Další nová opatření platná od 28. 10.: viz níže v záložce Obchody a služby a Trhy. Ostatní opatření zůstávají ve stejném znění jako dosud.)

Přes den nadále platí omezení kontaktu s dalšími lidmi na nezbytně nutnou dobu. Samozřejmě s výjimkou cest do práce, nezbytných cest za rodinou, nákupu základního sortimentu, nutné pomoci blízkým, cesty za výkonem dobrovolnické činnosti, cesty na svatbu/pohřeb, cesty k lékaři nebo neodkladné cesty na úřad.

Dovolené stále je věnovat se individuálním sportům (jít si zaběhat) nebo se vydat na výlet do přírody či a pobyt na chalupu. U všeho ale platí maximální počet dvou účastníků (s výjimkou členů rodiny a spolupracovníků).

Dále platí:

–       při obřadech (svatbách, pohřbech) může být přítomno maximálně 10 osob,

–       výjimku z omezení volného pohybu osob mají pokojná shromáždění (svolávaná podle zákona č. 84/1990 Sb.), kterých se může účastnit nanejvýš 100 účastníků. Ti se musí pohybovat po skupinkách čítající 20 lidí a musí dodržovat rozestupy dvou metrů. Každý účastník takové akce je zároveň povinen zakrýt si ústa a nos;

–        je zakázáno požívat alkohol na veřejně přístupných místech.

 

 • Od 21. 10. se povinnost nosit roušku rozšiřuje na vnější prostředí, a to na zastavěná území (vesnice, města), pokud není možné dodržet dvoumetrový odstup od druhého člověka (který není členem jedné domácnosti). Nově musí mít roušku také posádka auta, nejde-li o členy jedné domácnosti. 
 • Nadále je nutné mít ochranu nosu a úst na zastávkách veřejné dopravy a ve všech vnitřních prostorách vyjma bydliště nebo ubytování typu hotelový pokoj.
 • Výjimku mají podle opatření ministerstva zdravotnictví např. děti do dvou let, děti a pedagogové v MŠ, moderátoři, redaktoři apod.
 • Od středy 14. 10. budou otevřené pouze mateřské školy.
 • Základní, střední i vysoké školy přecházejí na distanční výuku. Pro děti zaměstnanců IZS a dalších vybraných profesí vyčlenilo město čtyři základní školy.
 • Uzavřeny budou ZUŠ, jazykové školy, školní kluby a družiny.
 • Studenti, kteří mají bydliště na území ČR, se do něj budou muset vrátit. Nesmějí zůstat na kolejích či internátech. Výjimku mají doktorandi a další studenti, kteří mají s univerzitou uzavřený pracovní poměr, studenti programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů, kteří se účastní klinické a praktické výuky a praxe, studenti vykonávající pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách, a studenti, jimž byla podle krizového zákona udělena pracovní povinnost. Pokud mají studenti strach z návratu domů, aby případnou nákazou neohrozili své blízké, mohou se nechat testovat – více na stránkách ministerstva školství.
Přímý styk státní správy s veřejností je omezen na 5 hodin 2 dny v týdnu. Více v sekci Úřady a instituce. Využívejte prosím písemný nebo telefonický kontakt.
 • V nemocnicích jsou zakázány návštěvy, nejde-li o: druhého rodiče u porodu, návštěvu nezletilého pacienta nebo návštěvu pacienta v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění. Jaké podmínky je pro povolení návštěvy nutné splnit, najdete zde.
 • Obdobně platí také zákaz návštěv v domovech seniorů. Zde navíc platí po dobu nouzového stavu pro klienty i zákaz vycházení, s výjimkou návštěvy lékaře, úřadu či soudního řízení (více zde).
 • Uzavírají se maloobchody a služby. Výjimku mají obchody s potravinami, drogerií, krmivy pro zvířata, lékárny, optiky, galanterie, autoopravny, obchody s květinami (zde je výslovně určeno, že v prodejně nesmějí být více než 2 zákazníci) nebo zahrádkářskými potřebami (ne hobby markety). Všechny výjimky najdete zde.
 • V neděli je maloobchodní prodej zakázán úplně, v ostatní dny může probíhat mezi 5. ráno a 8. večer. Výjimku z tohoto omezení mají čerpací stanice, lékárny, prodejny na frekventovaných místech, jako jsou letiště či nádraží, obchody ve zdravotnických zařízeních a restaurace, které fungují ve formě roznáškového servisu.
 • Velkoobchodní prodej zůstává bez omezení.
 • Do restaurací nesmí veřejnost, prodej přes okénko je zachován.
 • Hotely by měly být uzavřeny ve vztahu k rekreačním aktivitám, pro ubytování například na služební cestě fungovat mohou.
 • Lázeňská centra mohou poskytovat pouze takovou péči, která je alespoň částečně hrazená z pojištění.
 • Od 22. 10. budou v OC uzavřeny prodejny s výjimkou potravin, drogérií, lékaren a dalších vyjmenovaných v usnesení vlády.
 • Stravovací služby mohou fungovat pouze k vyzvednutí jídla pro rozvážkové služby.
 • Obchodní centra nesmějí na své ploše poskytovat wi-fi připojení.
 • Zamezí shlukování osob, zvláště na místech, která jsou k tomu určená (odpočinkové zóny, židle, křesla…).
 • Do nákupních center a do prodejen a provozoven služeb lze vstupovat a pobývat v nich ve skupinách o maximálně dvou lidech. Toto opatření se nevztahuje na doprovod dětí mladších 15 let.
 • Od 28. 10. je zakázán prodej na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách, jako jsou stánky nebo pojízdné prodejny; dále také pochůzkový a podomní prodej. Výjimkou jsou prodejny s potravinami a drogistickým zbožím v obcích, kde nejde toto zboží zakoupit jinde.
 • Farmářské trhy, pokud jsou na nich české produkty (viz bod I/7 opatření), probíhat mohou za dodržení těchto opatření:
  • neprobíhá konzumace na místě,
  • odstupy mezi prodejními místy jsou nejméně 4 metry,
  • v jeden čas se na ploše farmářského tržiště nesmí vyskytovat více než 20 osob na 400 m2.
 • V provozu nesmí být střediska volného času a další služby pro děti a mládež (zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování).
 • Zcela uzavřena jsou vnitřní sportoviště (tělocvičny – s výjimkou při MŠ a ZŠ, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení, posilovny, fitness centra), bazény a koupaliště a wellness (včetně saun, solárií a solných jeskyní).
 • Nesmí se konat koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a další umělecká představení včetně cirkusů a varieté; poutě; veletrhy, kongresy.
 • Uzavřeny pro veřejnost jsou zoologické zahrady, hvězdárny, muzea, galerie, hrady, zámky a podobné historické nebo kulturní objekty, ale také hudební, taneční a podobné společenské kluby a diskotéky a také herny a kasina.
 • Je zakázán společný zpěv více než 5 osob ve vnitřních prostorech staveb, s výjimkou bydliště, a to i když se jedná o výkon práce nebo podnikatelské činnosti. Jedinou výjimku představují mateřské školy.

Zda při cestování ze zahraničí musíte podstoupit karanténu nebo mít negativní test na COVID-19, se dozvíte v tabulce na webu Ministerstva zdravotnictví (aktualizována je jednou týdně). Sledujte také vždy podmínky pro vstup do cílové země (viz mapu cestovatele na webu Ministerstva zahraničních věcí).

 

Doporučení pro občany

 • Vyhněte se kontaktům s lidmi, které nejsou nezbytné.
 • Ve skupině osob (např. ve frontě) dodržujte bezpečný odstup alespoň 2 metry.
 • Dbejte zvýšené hygieny, zejména rukou. Umývejte si je mýdlem alespoň 30 vteřin, používejte dezinfekční gely.
 • Pravidelně otírejte dezinfekčními ubrousky také vlastní předměty (např. mobilní telefon).
 • Při kýchání a kašlání používejte nejlépe jednorázové kapesníky, ústa si zakrývejte paží/rukávem, nikoliv rukou! (Kapénky se pak mohou přenést dál.)

5. 10. vstoupila ČR na 30 dní do NOUZOVÉHO STAVU.

AKTUÁLNĚ (od 12. 10. od 00.00 hod. do 25. 10. do 23.59 hod.) PLATÍ NÁSLEDUJÍCÍ OPATŘENÍ:

HROMADNÉ AKCE

Platí zákaz hromadných akcí a aktivit s účastí větší než 10 osob uvnitř nebo 20 osob venku. To platí i pro bohoslužby a jiné náboženské obřady, slavnosti, taneční akce, spolkové akce, sportovní akce, přehlídky a ochutnávky,

S účinností ode dne 19. října 2020 od 00.00 hod. platí omezení pro účast na svatbě, účast na prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, pohřbu a následné oslavě, resp. smuteční hostině, konaných nejpozději následujícího dne, tak, že účast na každé z těchto akcí není vyšší než 30 osob (pro účel oslavy podle tohoto bodu se zakazuje přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb pouze v čase mezi 00.00 hod. a 06.00 hod.).

ŠKOLY A VZDĚLÁVÁNÍ

 • jsou otevřeny a fungují bez omezení.
 • 1. stupeň ZŠ bude fungovat jako dosud, platí omezení výuky zpěvu.
 • Na 2. stupni ZŠ se třídy budou po týdnu střídat v distanční výuce, aby se počet přítomných žáků snížil na polovinu, platí omezení pro výuku zpěvu a tělocviku.
 • SŠ, VOŠ, konzervatoře a VŠ přecházejí na distanční výuku.
 • Víceletá gymnázia – stupeň odpovídající SŠ bude mít distanční výuku, stupeň odpovídající ZŠ bude mít stále prezenční výuku (třídy se nebudou po týdnu střídat).
 • ZUŠ – výuka zrušena s výjimkou režimu „jeden žák na jednoho učitele“.
 • Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky – výuka je zrušena.
 • Střediska volného času a školní kluby – není možná osobní přítomnost dětí, žáků a studentů.
 • Podzimní prázdniny jsou prodlouženy na celý týden od 26. do 30. října.

ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY

U všech poskytovatelů zdravotních služeb jsou zakázány návštěvy pacientů v zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče, s výjimkou:

 • přítomnosti třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení,
 • návštěv nezletilých pacientů,
 • návštěv pacientů s omezenou svéprávností,
 • návštěv pacientů v hospicech a dalších pacientů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění.

U všech poskytovatelů zdravotních služeb je možná přítomnost třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení v případě, že jsou splněny tyto podmínky:

 • třetí osobou je druhý rodič dítěte nebo osoba žijící s rodičkou ve společné domácnosti,
 • porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením,
 • bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami,
 • třetí osoba se podrobí měření teploty před vstupem do porodního pokoje nebo boxu,
 • třetí osoba má tělesnou teplotou nedosahující 37,0 °C a zároveň nemá příznaky onemocnění COVID-19,
 • třetí osoba používá chirurgickou roušku jako minimální ochranu dýchacích cest (používání improvizovaných nebo látkových roušek nepostačuje).

U všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a všech odlehčovacích sociálních službách v pobytové formě platí zákaz návštěv s výjimkou:

 • nezletilých uživatelů sociálních služeb,
 • uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností,
 • uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením,
 • uživatelů, pokud to vyžaduje jejich psychický stav či sociální situace,
 • uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

KULTURA A VOLNÝ ČAS

Restaurace mohou být otevřeny maximálně do 20 hodin, u stolu mohou sedět nejvýše 4 lidé.

V provozovnách stravovacích služeb v obchodních centrech bude vypnutá wi-fi a u stolu mohou sedět nejvýše 2 lidé (cílem je zamezit v těchto místech shlukování mládeže, která je na distanční výuce).

Do nákupních center, do prodejen a provozoven služeb, s výjimkou provozoven stravovacích služeb, lze vstupovat a pobývat v nich nejvýše ve skupinách po 2 osobách a tak, že mezi skupinami je rozestup alespoň 2 metry; toto omezení se nevztahuje na osoby mladší 15 let doprovázející zletilou osobu ze společné domácnosti.

Hudební, taneční, herní a podobné společenské kluby a diskotéky musí mít zavřeno od 20.00 do 06.00 hod. a v provozovnách platí zákaz produkce živé hudby a tance.

Zákaz platí pro následující aktivity:

 • koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně cirkusů a varieté, dále také poutě a podobné tradiční akce,
 • společný zpěv více než 5 osob ve vnitřních prostorech staveb, s výjimkou bydliště,
 • provoz heren a kasin,
 • provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, posiloven a fitness center,
 • provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní,
 • návštěvy a prohlídky zoologických zahrad,
 • návštěvy a prohlídky muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií,
 • provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním,
 • kongresy a jiné vzdělávací akce,
 • veletrhy,
 • sportovní soutěže (výjimky budou mít jen na významná mezinárodní utkání).

DALŠÍ UPOZORNĚNÍ A DOPORUČENÍ

Nadále platí povinnost nosit roušku ve všech vnitřních prostorech kromě vlastního bydliště nebo ubytování typu hotelový pokoj. Tato povinnost platí i ve školách s výjimkou prvního stupně. Opatření ministerstva zdravotnictví obsahuje řadu dalších výjimek – např. pro děti do dvou let, děti a pedagogy v MŠ, umělce při provádění díla, moderátory, redaktory apod.

Zda při cestování ze zahraničí musíte podstoupit karanténu nebo mít negativní test na COVID-19, se dozvíte v tabulce na webu Ministerstva zdravotnictví (aktualizována je jednou týdně). Sledujte také vždy podmínky pro vstup do cílové země (viz mapu cestovatele na webu Ministerstva zahraničních věcí).

Všechna omezení, která aktuálně platí, najdete na stránkách Ministerstva zdravotnictví.