Aktuální nařízení a doporučení vlády

AKTUALIZOVÁNO 12. 4., 17.54

Všechna omezení, která aktuálně platí, najdete na vládním COVID portálu.

Pravidla pro pohyb mezi okresy vysvětluje Ministerstvo vnitra formou často kladených otázek a odpovědí.

Podrobnosti o Protiepidemickém systému (tzv. PES) jsou uvedeny zde.

 • V noci z 11. na 12. dubna v ČR končí nouzový stav. Od pondělní půlnoci tedy bude nově platit:

  • Lidé se mohou volně pohybovat. Skončil zákaz překročení hranic okresu i zákaz nočního vycházení.
  • Shromažďovat se stále mohou jen dva lidé.
  • Do škol a školek se vracejí první žáci.
  • Stále smějí být otevřené jen vybrané obchody, jejich počet se ale zvýšil. Zavřít musejí nejpozději ve 22.00.
  • Otevřít smějí zoologické a botanické zahrady nebo knihovny, k provozu se vrací farmářské trhy.
  • Pro svatby / uzavírání registrovaného partnerství a pohřby platí omezení na 15 osob.
  • Na bohoslužby může přijít počet osob odpovídající maximálně 10 % kapacity míst k sezení.
 • Od 1. března je nutné mít v prodejnách a provozovnách služeb, v prostředcích veřejné dopravy (a na zastávkách, nádražích či nástupištích), v autě, pokud spolu necestují jen členové jedné domácnosti, a ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb (nemocnice, domovy pro seniory apod.) respirátor bez výdechového ventilu (například FFP2 nebo KN95).Tato povinnost se nevztahuje na děti od 2 do 15 let, v jejich případě stačí chirurgická rouška.
 • Povinnost nosit ochranu nosu a úst ve formě chirurgické roušky nebo respirátoru se vztahuje na všechny další vnitřní prostory (vyjma bydliště nebo ubytování typu hotelový pokoj) a na zastavěná území (vesnice, města). Od 1. 3. už neplatí pravidlo, že v zastavěném území není nutné mít roušku, je-li zachován 2metrový rozestup mezi osobami, které spolu nesdílí domácnost. Jinými slovy na ulici je třeba mít roušku neustále. Lidé mají povinnost nosit chirurgickou roušku (splňující normu ČSN EN 14683+AC; nestačí již obyčejná látková). Mimo zastavěné území obce ji postačí mít nasazenou, pokud není mezi lidmi (nesdílejícími společnou domácnost) dodržen rozestup 2 metry.
 • Chirurgickou roušku musejí mít i žáci a studenti ve školách, pokud nejde o vzdělávací aktivitu, která to z povahy věci neumožňuje (tělocvik, hra na dechový hudební nástroj, zpěv apod.).
 • Výjimku mají podle opatření ministerstva zdravotnictví např. děti do dvou let, děti a pedagogové v MŠ, moderátoři, redaktoři, sportovci a cvičící osoby apod.
 
 • Od pondělí 12. dubna se budou moci vrátit k běžné předškolní a školní docházce děti, které plní povinné předškolní vzdělávání, děti v přípravných třídách, žáci na 1. stupni základních škol a žáci v oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá. Školy s nejvýše 75 žáky na 1. stupni, které mají pro 1. stupeň samostatnou budovu včetně školní jídelny, budou moci fungovat normálně, v ostatních případech bude zavedeno týdenní střídání tříd, takže do školy půjde vždy jen polovina tříd.
 • Povoleny budou i skupinové konzultace žáků 2. stupně ohrožených školním neúspěchem anebo žáků 9. tříd podle jejich potřeby vyhodnocené školou v předmětech potřebných pro přijímací zkoušky, a to v maximálním počtu šesti žáků v jedné skupině.
 • Budou se moci konat individuální konzultace a individuální prezenční výuka na základních uměleckých školách, ve střediscích volného času nebo na jazykových školách.
 • Podmínkou pro přítomnost dětí v prezenční výuce bude absolvování neinvazivního antigenního testu na covid-19, a to dvakrát týdně, přičemž první test musí proběhnout v den prvního nástupu do školského zařízení. Testovat se budou muset i zaměstnanci školských zařízení – ti, kteří přicházejí do styku s dětmi rovněž dvakrát týdně, ostatní jen jednou. Negativním testem na covid-19 se budou muset podle dalšího opatření prokázat i děti, které půjdou na přijímací či talentové zkoušky. Testy nebudou muset podstupovat ti, kteří prodělali covid-19 v posledních 90 dnech, ti, kteří se prokáží platným testem z oficiálního testovacího centra, nebo ti, kteří prošli kompletním očkováním.
 • Druhou podmínkou pro účast na školní docházce bude absence příznaků nemoci covid-19.
 • S částečným obnovením výuky již nebudou muset fungovat školy pro děti rodičů z důležitých profesí. O ty se postarají jejich kmenové školky a školy. Budou tedy docházet do své školy (denně, ne rotačně) a bude jim tam poskytována nezbytná péče (například možnost být v družině a tam absolvovat distanční výuku).
 • Žáci a studenti ve školách musejí mít nasazenou minimálně chirurgickou roušku, pokud nejde o vzdělávací aktivitu, která to z povahy věci neumožňuje (tělocvik, hra na dechový hudební nástroj, zpěv apod.).
 • Ubytovací zařízení (koleje, internáty) smějí používat studenti, kteří nemají bydliště na území ČR nebo mají podle aktuálního nařízení povolenou osobní účast na výuce.
 •  

Viz podstránku Úřady a instituce.

 • Od 30. ledna se obnovuje plošný zákaz návštěv v nemocnicích u akutních pacientů. Výjimku tvoří 3. osoba u porodu, návštěvy nezletilých pacientů nebo pacientů v terminálním stadiu. Více zde.
 • U návštěv léčeben dlouhodobě nemocných a zařízení sociální péče musí návštěva podstoupit přinejmenším antigenní test (nebo musí prokázat, že onemocnění covid-19 prodělala v uplynulých 90 dnech nebo že byla před více než 14 dny kompletně naočkována) a musí mít po celou dobu návštěvy nasazen respirátor (celé opatření najdete zde).
 • Od 22. prosince je umožněno vycházení klientů v sociálních službách. Po návratu bude uživatel umístěn do oddělených prostor a do 72 hodin od ukončení vycházky mu bude proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny; umístění do oddělených prostor bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů. Výjimku z karantény mají klienti, kteří byli více než 14 dní před vycházkou kompletně naočkování a nejeví příznaky covid-19. Více zde.
 • V provozu můžou zůstat jen omezené typy prodejen a služeb, vedle dosud fungujících (potraviny, drogerie, lékárny, autoservisy, servisy výpočetní techniky, květinářství, taxi služby, pohřební služby, zahrádkářské potřeby, domácí potřeby a železářství, prodejny krmiv pro zvířata, optiky, trafiky) to od 12. dubna budou dále papírnictví, prodejny dětské obuvi a dětského textilu nebo čistírny a prádelny. Veškeré výjimky vymezuje vládní opatření. Sortiment nad rámec těchto výjimek nesmí být prodáván ani v supermarketech.
 • Od 12. dubna se otevírají knihovny.
 • Restaurace, kavárny apod. mohou dál fungovat jen přes okénko.
 • Většina obchodů a služeb musí mít zavřeno mezi 22.00 a 5.59, výjimkou jsou například čerpací stanice nebo lékárny.
 • Otevřeno mohou mít prodejny a služby odpovídající vládnímu nařízení pro maloobchod a služby.
 • Stravovací služby mohou fungovat pouze k vyzvednutí jídla pro rozvážkové služby.
 • Obchodní centra nesmějí na své ploše poskytovat wi-fi připojení.
 • Zamezí shlukování osob, zvláště na místech, která jsou k tomu určená (odpočinkové zóny, židle, křesla…).
 • Od 12. dubna se obnovuje možnost farmářských trhů. Prodávat se může jen ovoce a zelenina, květiny a jiné rostliny, jejich plody, osiva, semena, mléko a výrobky z mléka, maso a výrobky z masa včetně živých ryb, vejce, pekařské a cukrářské výrobky, med a výrobky z medu.
 
 • Od 12. dubna se veřejnosti otevírají zoologické a botanické zahrady. Lidé ale nebudou moci do vnitřních pavilonů a najednou bude možné do areálu vpustit jen 20 % kapacity.
 • Otevřít mohou také knihovny.
 • Venkovní sportoviště můžou využívat skupiny po dvou lidech, na sportovišti jich může být těchto dvojic až šest, pokud jsou mezi skupinami dodrženy rozestupy alespoň 10 metrů.
 • Na sportující osoby se při cvičení/tréninku podle bodu 3w) opatření ministerstva zdravotnictví vztahuje výjimka a nemusejí mít při výkonu roušku.
 • Výkladová stanoviska k opatřením v oblasti sportu najdete na stránkách Národní sportovní agentury.
 • Zakázány jsou spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, oslavy a jiné veřejné nebo soukromé akce, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, s účastí přesahující ve stejný čas 2 osoby. Výjimkou jsou svatby, uzavírání registrovaného partnerství a pohřby, kde může být 15 osob.

 • Kulturní akce (koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a další umělecká představení včetně cirkusů a varieté) se mohou odehrávat, ale bez přítomnosti diváků. V praxi to znamená, že je umělci mohou nahrávat nebo streamovat.

 • Uzavřeny zůstávají bazény, wellness, muzea, galerie, hrady, zámky, stále se nesmějí poskytovat ubytovací služby v rámci rekreace.

 • Od 30. ledna smí být v provozu jen lanovky a vleky, které slouží záchranářům, pro účely zásobování nebo jsou provozovány v režimu veřejné služby. Zda konkrétní vlek/lanovka funguje, si ověřte předem.

 •  

Doporučení pro občany

 • Vyhněte se kontaktům s lidmi, které nejsou nezbytné.
 • Ve skupině osob (např. ve frontě) dodržujte bezpečný odstup alespoň 2 metry.
 • Dbejte zvýšené hygieny, zejména rukou. Umývejte si je mýdlem alespoň 30 vteřin, používejte dezinfekční gely.
 • Pravidelně otírejte dezinfekčními ubrousky také vlastní předměty (např. mobilní telefon).
 • Při kýchání a kašlání používejte nejlépe jednorázové kapesníky, ústa si zakrývejte paží/rukávem, nikoliv rukou! (Kapénky se pak mohou přenést dál.)

5. 10. vstoupila ČR na 30 dní do NOUZOVÉHO STAVU.

AKTUÁLNĚ (od 12. 10. od 00.00 hod. do 25. 10. do 23.59 hod.) PLATÍ NÁSLEDUJÍCÍ OPATŘENÍ:

HROMADNÉ AKCE

Platí zákaz hromadných akcí a aktivit s účastí větší než 10 osob uvnitř nebo 20 osob venku. To platí i pro bohoslužby a jiné náboženské obřady, slavnosti, taneční akce, spolkové akce, sportovní akce, přehlídky a ochutnávky,

S účinností ode dne 19. října 2020 od 00.00 hod. platí omezení pro účast na svatbě, účast na prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, pohřbu a následné oslavě, resp. smuteční hostině, konaných nejpozději následujícího dne, tak, že účast na každé z těchto akcí není vyšší než 30 osob (pro účel oslavy podle tohoto bodu se zakazuje přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb pouze v čase mezi 00.00 hod. a 06.00 hod.).

ŠKOLY A VZDĚLÁVÁNÍ

 • jsou otevřeny a fungují bez omezení.
 • 1. stupeň ZŠ bude fungovat jako dosud, platí omezení výuky zpěvu.
 • Na 2. stupni ZŠ se třídy budou po týdnu střídat v distanční výuce, aby se počet přítomných žáků snížil na polovinu, platí omezení pro výuku zpěvu a tělocviku.
 • SŠ, VOŠ, konzervatoře a VŠ přecházejí na distanční výuku.
 • Víceletá gymnázia – stupeň odpovídající SŠ bude mít distanční výuku, stupeň odpovídající ZŠ bude mít stále prezenční výuku (třídy se nebudou po týdnu střídat).
 • ZUŠ – výuka zrušena s výjimkou režimu „jeden žák na jednoho učitele“.
 • Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky – výuka je zrušena.
 • Střediska volného času a školní kluby – není možná osobní přítomnost dětí, žáků a studentů.
 • Podzimní prázdniny jsou prodlouženy na celý týden od 26. do 30. října.

ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY

U všech poskytovatelů zdravotních služeb jsou zakázány návštěvy pacientů v zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče, s výjimkou:

 • přítomnosti třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení,
 • návštěv nezletilých pacientů,
 • návštěv pacientů s omezenou svéprávností,
 • návštěv pacientů v hospicech a dalších pacientů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění.

U všech poskytovatelů zdravotních služeb je možná přítomnost třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení v případě, že jsou splněny tyto podmínky:

 • třetí osobou je druhý rodič dítěte nebo osoba žijící s rodičkou ve společné domácnosti,
 • porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením,
 • bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami,
 • třetí osoba se podrobí měření teploty před vstupem do porodního pokoje nebo boxu,
 • třetí osoba má tělesnou teplotou nedosahující 37,0 °C a zároveň nemá příznaky onemocnění COVID-19,
 • třetí osoba používá chirurgickou roušku jako minimální ochranu dýchacích cest (používání improvizovaných nebo látkových roušek nepostačuje).

U všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a všech odlehčovacích sociálních službách v pobytové formě platí zákaz návštěv s výjimkou:

 • nezletilých uživatelů sociálních služeb,
 • uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností,
 • uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením,
 • uživatelů, pokud to vyžaduje jejich psychický stav či sociální situace,
 • uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

KULTURA A VOLNÝ ČAS

Restaurace mohou být otevřeny maximálně do 20 hodin, u stolu mohou sedět nejvýše 4 lidé.

V provozovnách stravovacích služeb v obchodních centrech bude vypnutá wi-fi a u stolu mohou sedět nejvýše 2 lidé (cílem je zamezit v těchto místech shlukování mládeže, která je na distanční výuce).

Do nákupních center, do prodejen a provozoven služeb, s výjimkou provozoven stravovacích služeb, lze vstupovat a pobývat v nich nejvýše ve skupinách po 2 osobách a tak, že mezi skupinami je rozestup alespoň 2 metry; toto omezení se nevztahuje na osoby mladší 15 let doprovázející zletilou osobu ze společné domácnosti.

Hudební, taneční, herní a podobné společenské kluby a diskotéky musí mít zavřeno od 20.00 do 06.00 hod. a v provozovnách platí zákaz produkce živé hudby a tance.

Zákaz platí pro následující aktivity:

 • koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně cirkusů a varieté, dále také poutě a podobné tradiční akce,
 • společný zpěv více než 5 osob ve vnitřních prostorech staveb, s výjimkou bydliště,
 • provoz heren a kasin,
 • provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, posiloven a fitness center,
 • provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní,
 • návštěvy a prohlídky zoologických zahrad,
 • návštěvy a prohlídky muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií,
 • provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním,
 • kongresy a jiné vzdělávací akce,
 • veletrhy,
 • sportovní soutěže (výjimky budou mít jen na významná mezinárodní utkání).

DALŠÍ UPOZORNĚNÍ A DOPORUČENÍ

Nadále platí povinnost nosit roušku ve všech vnitřních prostorech kromě vlastního bydliště nebo ubytování typu hotelový pokoj. Tato povinnost platí i ve školách s výjimkou prvního stupně. Opatření ministerstva zdravotnictví obsahuje řadu dalších výjimek – např. pro děti do dvou let, děti a pedagogy v MŠ, umělce při provádění díla, moderátory, redaktory apod.

Zda při cestování ze zahraničí musíte podstoupit karanténu nebo mít negativní test na COVID-19, se dozvíte v tabulce na webu Ministerstva zdravotnictví (aktualizována je jednou týdně). Sledujte také vždy podmínky pro vstup do cílové země (viz mapu cestovatele na webu Ministerstva zahraničních věcí).

Všechna omezení, která aktuálně platí, najdete na stránkách Ministerstva zdravotnictví.