Aktuální nařízení a doporučení vlády

AKTUALIZOVÁNO 1. 9., 9.50

Všechna omezení, která aktuálně platí, najdete na vládním COVID portálu.

Momentální rozvolňování může probíhat v různých krajích odlišně. Níže uvedené informace platí pro Jihomoravský kraj.

Novinky:

 • Termíny testování dětí ve školách jsou stanoveny na 1., 6. a 9. září. Prvňáčci podstoupí test až 2. září, aby si užili první školní den bez potíží. Další postup bude zvážen podle aktuální epidemiologické situace. Je možné, že bude zavedeno pravidelné testování každý týden.
 • Na všech místech se ode dneška budou uznávat i testy, které si lidé provedou sami za online asistence zdravotníka. Jejich platnost je ale pouze 24 hodin. 

Stále platí:

 • Pojišťovny hradí antigenní testy jednou za sedm dnů a PCR testy dva do měsíce.

Sjednocují se podmínky pro prokazování bezinfekčnosti: při vstupu na všechna místa se lidé mohou prokázat:

  1. PCR testem ne starším než 7 dní nebo antigenním testem z veřejného odběrového místa ne starším než 72 hodin;
  2. podstoupením samotestu přímo na místě nebo absolvováním samotestu za online dohledu zdravotnického pracovníka v posledních 24 hodinách;
  3. potvrzením o absolvování testu ve škole;
  4. dokladem o prodělání nemoci v posledních 180 dnech;
  5. dokladem o aplikaci očkování – bezinfekčnost bude možné pomocí očkování prokázat nejdříve po uplynutí 14 dnů od ukončení vakcinace.

Při vstupu na místa uvedená v opatření (ubytovací služby, fitness centra, galerie, kulturní a sportovní akce) je provozovatel / pořadatel povinen splnění těchto podmínek kontrolovat a účastníci jsou povinni mu to prokázat.

Aktuálně hradí pojišťovny antigenní testy jednou za sedm dnů a PCR testy dva do měsíce.

Přehled testovacích míst najdete zde.

 • Ve VNĚJŠÍCH PROSTORECH lidé nosit roušky běžně nemusejí, výjimkou jsou organizované akce nad 30 osob, kde není možné dodržet dvoumetrový rozestup, koncerty, divadla, sportovní utkání apod. – na jmenovaných akcích je nutné mít nasazený respirátor.
 • RESPIRÁTOR je dle aktuálního opatření nutné mít v obchodě, v provozovně služeb (pokud to nebrání výkonu, například na kosmetice), ve zdravotnických a sociálních zařízeních, v muzeích, na hradech apod. objektech, v klubech, restauracích, ve veřejné dopravě a na akcích typu divadla, sportovní utkání, koncerty apod. (bez ohledu na to, zda se konají uvnitř nebo venku).
 • V ostatních vnitřních prostorách s výjimkou bydliště nebo ubytování typu hotelový pokoj je možné nosit pouze ROUŠKU. Lidé mají povinnost nosit chirurgickou roušku (splňující normu ČSN EN 14683+AC; nestačí již obyčejná látková).
 • Výjimku mají podle opatření ministerstva zdravotnictví např. děti do dvou let, děti a pedagogové v MŠ, moderátoři, redaktoři, sportovci a cvičící osoby, osoby v prostorách bazénů, koupališť, wellness a saun apod. Výjimka se vztahuje také na zákazníky při poskytování péče v oblasti krku a hlavy, pokud by ochranná pomůcka bránila vykonání služby. 

 • Prezenční výuka je povolena u všech stupňů vzdělávání.
 • Termíny testování dětí ve školách jsou stanoveny na 1., 6. a 9. září. Prvňáčci podstoupí test až 2. září, aby si užili první školní den bez potíží. Další postup bude zvážen podle aktuální epidemiologické situace. Je možné, že bude zavedeno pravidelné testování každý týden.
 • Testování nemusejí podstoupit žáci, studenti a také učitelé či zaměstnanci škol v případě, že jsou plně chráněni očkováním, nebo se prokážou vlastním platným testem z laboratoře. Dále se nemusí testovat osoby, které prodělaly onemocnění covid-19 před maximálně 180 dny.
 • Žáci, kteří se nebudou chtít testovat, budou povinni po dobu celého vyučování nosit respirátor či jiný ochranný prostředek (třída FFP2/KN 95) nebo chirurgickou roušku. 

Viz podstránku Úřady a instituce.

 • U návštěv nemocnic, léčeben dlouhodobě nemocných a zařízení sociální péče musí návštěva prokázat bezinfekčnost (viz sekce Testování).
 • Zaměstnanci v sociálních službách, které poskytují péči v pobytových zařízeních, i klienti a uživatelé těchto služeb se od 1. září musejí nechat pravidelně co sedm dní testovat na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2. Nařízené opakované testování na covid-19 se nebude týkat těch osob, které jsou plně očkované, prodělaly nemoc covid-19 v posledních 180 dnech nebo se prokáží vlastním platným výsledkem PCR testu. Nebude se vztahovat ani na klienty v terminálním stadiu nemoci v hospicích.

 • Otevřeno mohou mít všichni maloobchodní prodejci, skončilo i omezení sortimentu pro trhy a tržnice.
 • Při vstupu do provozoven stravovacích služeb (vč. zahrádek) je nutné být schopen případné kontrole prokázat bezinfekčnost (viz sekce Testování).
 • Otevřeno mohou mít všechny obchody a služby.
 • Trhy mohou fungovat bez omezení sortimentu.
 
 • Bez omezení kapacity fungují vnitřní sportoviště, bazény, wellness, sauny. Při vstupu musí návštěvníci prokázat bezinfekčnost (viz Testování)
 • Na sportující osoby se při cvičení/tréninku podle bodu 3y) opatření ministerstva zdravotnictví vztahuje výjimka a nemusejí mít při výkonu roušku.
 • Výkladová stanoviska k opatřením v oblasti sportu najdete na stránkách Národní sportovní agentury.
 • Je možné poskytovat ubytovací služby v rámci rekreace. Zákazník musí prokázat bezinfekčnost (viz sekce Testování).
 • Kulturní nebo sportovní akce se mohou konat bez omezení počtu návštěvníků. Pokud se uskuteční v prostoru s kapacitou do 3000 osob, musejí tyto prokázat svou bezinfekčnost. V případě, že půjde o větší prostory, je u návštěvníků nad 3000 potřeba zajistit, aby polovina z nich měla očkování nebo prodělanou nemoc covid-19 v posledních 180 dnech a druhá polovina mela negativní test (příklad: venkovní akce pro 10 000 sedících diváků = 3 000 míst je pro diváky s O-T-N (očkování, test, prodělání nemoci) a 7 000 míst pro diváky, kteří jsou plně očkovaní nebo do 180 dní po prodělání onemocnění covid-19).
 • Další hromadné akce (spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, oslavy a jiné veřejné nebo soukromé akce) jsou omezeny počtem účastníků – 2000 venku a 1000 uvnitř. Pokud je na akci více než dvacet osob, je nutné, aby byly schopny prokázat bezinfekčnost (viz Testování). Tato podmínka se nevztahuje na uzavírání manželství nebo registrovaného partnerství nebo na pohřby, pokud se jmenovaných akcí účastní méně než 30 osob, na zkoušky pěveckých sborů do 50 účastníků a na některé další akce uvedené pod bodem I/13 opatření.
 • V galeriích, muzeích, na hradech, zámcích a podobných objektech, v hvězdárnách, v zoo, botanických zahradách a arboretech je možné konat skupinové prohlídky. Pokud má skupina více než 20 osob, návštěvníci musejí prokázat bezinfekčnost (viz Testování).
 • Otevřeny mohou být hudební, taneční a podobné společenské kluby a diskotéky, herny a kasina. Návštěvníci musejí prokázat bezinfekčnost (viz Testování), přísnější podmínky platí pro ty, kdo chtějí tančit – jejich test nesmí být starší než 24 hodin.
 • Otevřeno mají také knihovny.

Doporučení pro občany

 • Vyhněte se kontaktům s lidmi, které nejsou nezbytné.
 • Ve skupině osob (např. ve frontě) dodržujte bezpečný odstup alespoň 2 metry.
 • Dbejte zvýšené hygieny, zejména rukou. Umývejte si je mýdlem alespoň 30 vteřin, používejte dezinfekční gely.
 • Pravidelně otírejte dezinfekčními ubrousky také vlastní předměty (např. mobilní telefon).
 • Při kýchání a kašlání používejte nejlépe jednorázové kapesníky, ústa si zakrývejte paží/rukávem, nikoliv rukou! (Kapénky se pak mohou přenést dál.)

5. 10. vstoupila ČR na 30 dní do NOUZOVÉHO STAVU.

AKTUÁLNĚ (od 12. 10. od 00.00 hod. do 25. 10. do 23.59 hod.) PLATÍ NÁSLEDUJÍCÍ OPATŘENÍ:

HROMADNÉ AKCE

Platí zákaz hromadných akcí a aktivit s účastí větší než 10 osob uvnitř nebo 20 osob venku. To platí i pro bohoslužby a jiné náboženské obřady, slavnosti, taneční akce, spolkové akce, sportovní akce, přehlídky a ochutnávky,

S účinností ode dne 19. října 2020 od 00.00 hod. platí omezení pro účast na svatbě, účast na prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, pohřbu a následné oslavě, resp. smuteční hostině, konaných nejpozději následujícího dne, tak, že účast na každé z těchto akcí není vyšší než 30 osob (pro účel oslavy podle tohoto bodu se zakazuje přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb pouze v čase mezi 00.00 hod. a 06.00 hod.).

ŠKOLY A VZDĚLÁVÁNÍ

 • jsou otevřeny a fungují bez omezení.
 • 1. stupeň ZŠ bude fungovat jako dosud, platí omezení výuky zpěvu.
 • Na 2. stupni ZŠ se třídy budou po týdnu střídat v distanční výuce, aby se počet přítomných žáků snížil na polovinu, platí omezení pro výuku zpěvu a tělocviku.
 • SŠ, VOŠ, konzervatoře a VŠ přecházejí na distanční výuku.
 • Víceletá gymnázia – stupeň odpovídající SŠ bude mít distanční výuku, stupeň odpovídající ZŠ bude mít stále prezenční výuku (třídy se nebudou po týdnu střídat).
 • ZUŠ – výuka zrušena s výjimkou režimu „jeden žák na jednoho učitele“.
 • Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky – výuka je zrušena.
 • Střediska volného času a školní kluby – není možná osobní přítomnost dětí, žáků a studentů.
 • Podzimní prázdniny jsou prodlouženy na celý týden od 26. do 30. října.

ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY

U všech poskytovatelů zdravotních služeb jsou zakázány návštěvy pacientů v zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče, s výjimkou:

 • přítomnosti třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení,
 • návštěv nezletilých pacientů,
 • návštěv pacientů s omezenou svéprávností,
 • návštěv pacientů v hospicech a dalších pacientů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění.

U všech poskytovatelů zdravotních služeb je možná přítomnost třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení v případě, že jsou splněny tyto podmínky:

 • třetí osobou je druhý rodič dítěte nebo osoba žijící s rodičkou ve společné domácnosti,
 • porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením,
 • bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami,
 • třetí osoba se podrobí měření teploty před vstupem do porodního pokoje nebo boxu,
 • třetí osoba má tělesnou teplotou nedosahující 37,0 °C a zároveň nemá příznaky onemocnění COVID-19,
 • třetí osoba používá chirurgickou roušku jako minimální ochranu dýchacích cest (používání improvizovaných nebo látkových roušek nepostačuje).

U všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a všech odlehčovacích sociálních službách v pobytové formě platí zákaz návštěv s výjimkou:

 • nezletilých uživatelů sociálních služeb,
 • uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností,
 • uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením,
 • uživatelů, pokud to vyžaduje jejich psychický stav či sociální situace,
 • uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

KULTURA A VOLNÝ ČAS

Restaurace mohou být otevřeny maximálně do 20 hodin, u stolu mohou sedět nejvýše 4 lidé.

V provozovnách stravovacích služeb v obchodních centrech bude vypnutá wi-fi a u stolu mohou sedět nejvýše 2 lidé (cílem je zamezit v těchto místech shlukování mládeže, která je na distanční výuce).

Do nákupních center, do prodejen a provozoven služeb, s výjimkou provozoven stravovacích služeb, lze vstupovat a pobývat v nich nejvýše ve skupinách po 2 osobách a tak, že mezi skupinami je rozestup alespoň 2 metry; toto omezení se nevztahuje na osoby mladší 15 let doprovázející zletilou osobu ze společné domácnosti.

Hudební, taneční, herní a podobné společenské kluby a diskotéky musí mít zavřeno od 20.00 do 06.00 hod. a v provozovnách platí zákaz produkce živé hudby a tance.

Zákaz platí pro následující aktivity:

 • koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně cirkusů a varieté, dále také poutě a podobné tradiční akce,
 • společný zpěv více než 5 osob ve vnitřních prostorech staveb, s výjimkou bydliště,
 • provoz heren a kasin,
 • provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, posiloven a fitness center,
 • provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní,
 • návštěvy a prohlídky zoologických zahrad,
 • návštěvy a prohlídky muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií,
 • provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním,
 • kongresy a jiné vzdělávací akce,
 • veletrhy,
 • sportovní soutěže (výjimky budou mít jen na významná mezinárodní utkání).

DALŠÍ UPOZORNĚNÍ A DOPORUČENÍ

Nadále platí povinnost nosit roušku ve všech vnitřních prostorech kromě vlastního bydliště nebo ubytování typu hotelový pokoj. Tato povinnost platí i ve školách s výjimkou prvního stupně. Opatření ministerstva zdravotnictví obsahuje řadu dalších výjimek – např. pro děti do dvou let, děti a pedagogy v MŠ, umělce při provádění díla, moderátory, redaktory apod.

Zda při cestování ze zahraničí musíte podstoupit karanténu nebo mít negativní test na COVID-19, se dozvíte v tabulce na webu Ministerstva zdravotnictví (aktualizována je jednou týdně). Sledujte také vždy podmínky pro vstup do cílové země (viz mapu cestovatele na webu Ministerstva zahraničních věcí).

Všechna omezení, která aktuálně platí, najdete na stránkách Ministerstva zdravotnictví.