Aktuální nařízení a doporučení vlády

AKTUALIZOVÁNO 12. 1., 16.17

Všechna omezení, která aktuálně platí, najdete na vládním COVID portálu.

Podrobnosti o Protiepidemickém systému (tzv. PES) jsou uvedeny zde.

Nouzový stav v ČR potrvá do 22. ledna.

Od 27. 12. vstupuje Česká republika do 5. stupně protiepidemického systému PES. Prozatím jsou následující opatření vyhlášena do 22. ledna.  

  • Rozšiřuje se noční zákaz vycházení, a to už od 21.00 do 4.59. Výjimky z tohoto zákazu jsou například cesta do práce nebo cesta zpět domů, venčit psa by lidé měli jen do 500 metrů od domu. 
  • Platí zákaz pití alkoholu na veřejně přístupných místech.
  • Lidé by měli omezit pohyb na nezbytnou míru, shromažďovat se na veřejně přístupných místech mohou jen do počtu 2 osob.
  • Účast na uzavření sňatku / registrovaného partnerství či na pohřbu nesmí přesáhnout patnáct osob.
  • Na bohoslužby může přijít počet osob odpovídající maximálně 10 % kapacity míst k sezení.
  • Zakazuje se provoz lyžařských vleků a lanových drah sloužících k přepravě lyžařů.
  • Zůstávají uzavřeny bary a restaurace, zoologické zahrady, muzea či vnitřní sportoviště, koupaliště a wellness.
  • Omezuje se také maloobchod a služby, otevřené mohou zůstat jen vybrané (například potraviny, drogerie a lékárny).
  • Neobnovuje se nedělní zákaz prodeje, ve státní svátek však zavřeno být musí.
 • Povinnost nosit roušku se vztahuje na vnitřní prostory vyjma bydliště nebo ubytování typu hotelový pokoj, na zastávky veřejné dopravy a na zastavěná území (vesnice, města), pokud není možné dodržet dvoumetrový odstup od druhého člověka (který není členem jedné domácnosti). Roušku musí mít také posádka auta, nejde-li o členy jedné domácnosti. 
 • Výjimku mají podle opatření ministerstva zdravotnictví např. děti do dvou let, děti a pedagogové v MŠ, moderátoři, redaktoři apod.
  • 4. ledna nastoupí do školy pouze žáci 1. a 2. tříd ZŠ. Ostatní přecházejí na distanční výuku. Prozatím tento režim platí do 22. ledna.
  • Pro děti rodičů pracujících v důležitých profesích jsou od 4. ledna k dispozici určené školy. V Brně se jedná o ZŠ a MŠ Merhautova 37 a o ZŠ Svážná 9.
  • V platnosti zůstávají výjimky pro speciální školy, praktické vyučování a praxe, zkoušky či individuální konzultace.
  • Mateřské školy fungují v běžném režimu.
  • Od 16. prosince se ruší pracovní povinnost pro studenty.
  • Ubytovací zařízení (koleje, internáty) smějí používat studenti, kteří nemají bydliště na území ČR nebo mají podle aktuálního nařízení povolenou prezenční výuku.

Přímý styk státní správy s veřejností je omezen na 5 hodin 2 dny v týdnu. Více v sekci Úřady a instituce. Využívejte prosím písemný nebo telefonický kontakt.

 • S platností od 11. ledna je zrušen plošný zákaz návštěv v nemocnicích. Podmínkou návštěvy pacienta bude, že návštěvník použije respirátor třídy minimálně FFP2 nebo KN95 (to neplatí pro děti do dvou let, dětem do 15 let stačí rouška), návštěva může trvat nanejvýš 30 minut a mohou na ní být nanejvýš dvě osoby najednou. Stanovení režimu návštěv je v kompetenci nemocnic – zda jsou v konkrétní nemocnici návštěvy povoleny, nebo zakázány, zjistíte vždy na jejím webu.
 • U návštěv léčeben dlouhodobě nemocných a zařízení sociální péče musí návštěva podstoupit přinejmenším antigenní test a musí mít po celou dobu návštěvy nasazen respirátor (celé opatření, jehož platnost byla prodloužena do 22. ledna, najdete zde). 
 • Od 22. prosince je umožněno vycházení klientů v sociálních službách. Po návratu bude uživatel umístěn do oddělených prostor a do 72 hodin od ukončení vycházky mu bude proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny; umístění do oddělených prostor bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů. Více zde.
 • V provozu můžou zůstat jen omezené typy prodejen a služeb, vedle potravin, drogerie a lékáren jsou to například autoservisy, zámečnictví nebo psí salony. Veškeré výjimky vymezuje vládní opatření. Sortiment nad rámec těchto výjimek (tedy například oblečení, obuv) nesmí být prodáván ani v supermarketech.
 • Otevřeno mohou mít prodejny a služby odpovídající vládnímu nařízení pro maloobchod a služby.
 • Stravovací služby mohou fungovat pouze k vyzvednutí jídla pro rozvážkové služby.
 • Obchodní centra nesmějí na své ploše poskytovat wi-fi připojení.
 • Zamezí shlukování osob, zvláště na místech, která jsou k tomu určená (odpočinkové zóny, židle, křesla…).
 • Na trzích se smí prodávat výhradně ovoce a zelenina (v čerstvém nebo zpracovaném stavu), byliny, květiny, mléko a výrobky z mléka, maso a výrobky z masa, včetně živých ryb, vejce, pekařské a cukrářské výrobky, med a výrobky z medu.
 • Na tržištích se musejí dodržovat tato opatření:
  • odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy jsou nejméně 4 metry,
  • u každého prodejního místa je nádoba s dezinfekčním prostředkem,
  • neprodávají se potraviny a pokrmy včetně nápojů určených k bezprostřední konzumaci,
  • zakazují se stoly a místa k sezení.
 • Platí zákaz pití alkoholu na veřejně přístupných místech..
 • Kulturní akce (koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a další umělecká představení včetně cirkusů a varieté) se mohou odehrávat, ale bez přítomnosti diváků. V praxi to znamená, že je umělci mohou nahrávat nebo streamovat.
 • Znovu se zavírají sportoviště, bazény, knihovny, muzea či galerie.
 • Zakazuje se provoz lyžařských vleků a lanových drah sloužících k přepravě lyžařů.
 • Výkladová stanoviska k opatřením v oblasti sportu najdete na stránkách Národní sportovní agentury.
 • Je zakázán společný zpěv více než 10 osob ve vnitřních prostorech staveb, s výjimkou bydliště, a to i když se jedná o výkon práce nebo podnikatelské činnosti. Výjimkou jsou studijní obory vysokých škol, kde zpěv přestavuje stěžejní předmět, sborový zpěv při náboženském shromáždění (je-li sbor oddělený od ostatních účastníků shromáždění) a také kulturní produkce (za dodržení opatření, viz I/3a/ii).

Zda při cestování ze zahraničí musíte podstoupit karanténu nebo mít negativní test na COVID-19, se dozvíte v tabulce na webu Ministerstva zdravotnictví (aktualizována je jednou týdně). Sledujte také vždy podmínky pro vstup do cílové země (viz mapu cestovatele na webu Ministerstva zahraničních věcí).

 

Doporučení pro občany

 • Vyhněte se kontaktům s lidmi, které nejsou nezbytné.
 • Ve skupině osob (např. ve frontě) dodržujte bezpečný odstup alespoň 2 metry.
 • Dbejte zvýšené hygieny, zejména rukou. Umývejte si je mýdlem alespoň 30 vteřin, používejte dezinfekční gely.
 • Pravidelně otírejte dezinfekčními ubrousky také vlastní předměty (např. mobilní telefon).
 • Při kýchání a kašlání používejte nejlépe jednorázové kapesníky, ústa si zakrývejte paží/rukávem, nikoliv rukou! (Kapénky se pak mohou přenést dál.)

5. 10. vstoupila ČR na 30 dní do NOUZOVÉHO STAVU.

AKTUÁLNĚ (od 12. 10. od 00.00 hod. do 25. 10. do 23.59 hod.) PLATÍ NÁSLEDUJÍCÍ OPATŘENÍ:

HROMADNÉ AKCE

Platí zákaz hromadných akcí a aktivit s účastí větší než 10 osob uvnitř nebo 20 osob venku. To platí i pro bohoslužby a jiné náboženské obřady, slavnosti, taneční akce, spolkové akce, sportovní akce, přehlídky a ochutnávky,

S účinností ode dne 19. října 2020 od 00.00 hod. platí omezení pro účast na svatbě, účast na prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, pohřbu a následné oslavě, resp. smuteční hostině, konaných nejpozději následujícího dne, tak, že účast na každé z těchto akcí není vyšší než 30 osob (pro účel oslavy podle tohoto bodu se zakazuje přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb pouze v čase mezi 00.00 hod. a 06.00 hod.).

ŠKOLY A VZDĚLÁVÁNÍ

 • jsou otevřeny a fungují bez omezení.
 • 1. stupeň ZŠ bude fungovat jako dosud, platí omezení výuky zpěvu.
 • Na 2. stupni ZŠ se třídy budou po týdnu střídat v distanční výuce, aby se počet přítomných žáků snížil na polovinu, platí omezení pro výuku zpěvu a tělocviku.
 • SŠ, VOŠ, konzervatoře a VŠ přecházejí na distanční výuku.
 • Víceletá gymnázia – stupeň odpovídající SŠ bude mít distanční výuku, stupeň odpovídající ZŠ bude mít stále prezenční výuku (třídy se nebudou po týdnu střídat).
 • ZUŠ – výuka zrušena s výjimkou režimu „jeden žák na jednoho učitele“.
 • Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky – výuka je zrušena.
 • Střediska volného času a školní kluby – není možná osobní přítomnost dětí, žáků a studentů.
 • Podzimní prázdniny jsou prodlouženy na celý týden od 26. do 30. října.

ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY

U všech poskytovatelů zdravotních služeb jsou zakázány návštěvy pacientů v zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče, s výjimkou:

 • přítomnosti třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení,
 • návštěv nezletilých pacientů,
 • návštěv pacientů s omezenou svéprávností,
 • návštěv pacientů v hospicech a dalších pacientů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění.

U všech poskytovatelů zdravotních služeb je možná přítomnost třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení v případě, že jsou splněny tyto podmínky:

 • třetí osobou je druhý rodič dítěte nebo osoba žijící s rodičkou ve společné domácnosti,
 • porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením,
 • bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami,
 • třetí osoba se podrobí měření teploty před vstupem do porodního pokoje nebo boxu,
 • třetí osoba má tělesnou teplotou nedosahující 37,0 °C a zároveň nemá příznaky onemocnění COVID-19,
 • třetí osoba používá chirurgickou roušku jako minimální ochranu dýchacích cest (používání improvizovaných nebo látkových roušek nepostačuje).

U všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a všech odlehčovacích sociálních službách v pobytové formě platí zákaz návštěv s výjimkou:

 • nezletilých uživatelů sociálních služeb,
 • uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností,
 • uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením,
 • uživatelů, pokud to vyžaduje jejich psychický stav či sociální situace,
 • uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

KULTURA A VOLNÝ ČAS

Restaurace mohou být otevřeny maximálně do 20 hodin, u stolu mohou sedět nejvýše 4 lidé.

V provozovnách stravovacích služeb v obchodních centrech bude vypnutá wi-fi a u stolu mohou sedět nejvýše 2 lidé (cílem je zamezit v těchto místech shlukování mládeže, která je na distanční výuce).

Do nákupních center, do prodejen a provozoven služeb, s výjimkou provozoven stravovacích služeb, lze vstupovat a pobývat v nich nejvýše ve skupinách po 2 osobách a tak, že mezi skupinami je rozestup alespoň 2 metry; toto omezení se nevztahuje na osoby mladší 15 let doprovázející zletilou osobu ze společné domácnosti.

Hudební, taneční, herní a podobné společenské kluby a diskotéky musí mít zavřeno od 20.00 do 06.00 hod. a v provozovnách platí zákaz produkce živé hudby a tance.

Zákaz platí pro následující aktivity:

 • koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně cirkusů a varieté, dále také poutě a podobné tradiční akce,
 • společný zpěv více než 5 osob ve vnitřních prostorech staveb, s výjimkou bydliště,
 • provoz heren a kasin,
 • provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, posiloven a fitness center,
 • provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní,
 • návštěvy a prohlídky zoologických zahrad,
 • návštěvy a prohlídky muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií,
 • provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním,
 • kongresy a jiné vzdělávací akce,
 • veletrhy,
 • sportovní soutěže (výjimky budou mít jen na významná mezinárodní utkání).

DALŠÍ UPOZORNĚNÍ A DOPORUČENÍ

Nadále platí povinnost nosit roušku ve všech vnitřních prostorech kromě vlastního bydliště nebo ubytování typu hotelový pokoj. Tato povinnost platí i ve školách s výjimkou prvního stupně. Opatření ministerstva zdravotnictví obsahuje řadu dalších výjimek – např. pro děti do dvou let, děti a pedagogy v MŠ, umělce při provádění díla, moderátory, redaktory apod.

Zda při cestování ze zahraničí musíte podstoupit karanténu nebo mít negativní test na COVID-19, se dozvíte v tabulce na webu Ministerstva zdravotnictví (aktualizována je jednou týdně). Sledujte také vždy podmínky pro vstup do cílové země (viz mapu cestovatele na webu Ministerstva zahraničních věcí).

Všechna omezení, která aktuálně platí, najdete na stránkách Ministerstva zdravotnictví.