Brno-město a Brno-venkov se pro účely krizového opatření slučují v jeden celek

Od 1. 3. platí přísná pravidla pro překračování hranic mezi okresy. Lidé mohou svůj okres opustit jen kvůli několika účelům, například při cestě za prací, k lékaři nebo na úřad. Musejí se přitom prokázat písemným potvrzením nebo čestným prohlášením. Brno-město a Brno-venkov se v tomto případě považují za jeden celek a tato povinnost při překračování hranic okresu neplatí.

Více informací a vzory čestných prohlášení pro cestování mimo tyto okresy najdete na stránkách Ministerstva vnitra ČR: https://www.mvcr.cz/clanek/pohyb-mezi-okresy.aspx

Pozor, volnočasové aktivity jsou omezeny pouze na území obce. Sportovat nebo jít na procházku mohou tedy Brňané pouze v Brně (jde ovšem o území celého města, není třeba se omezovat na jednu městskou část).