Doprava v Brně

Opatření v MHD

 • Tramvaje, autobusy a trolejbusy se 1. 9. vrátily k běžnému provozu.
 • Po celou dobu jízdy je nutné mít ochranu nosu a úst.
 • Předními dveřmi se u autobusů a trolejbusů může v zónách 100 + 101 pouze vystupovat, nikoli nastupovat.
 • Dveře se otevírají automaticky. Neruší se tím ale povinnost dát řidiči znamení při vystupování s kočárky, při požadavku na vysunutí plošiny apod.
 • Vozy procházejí v rámci své každodenní očisty zvýšenou dezinfekcí, na konečných zastávkách se důkladně větrá.
 • Řidiči v zónách 100+101 neprodávají jízdenky. Toto opatření se netýká spojů do regionu, kde jsou autobusy vybavené pokladnami u řidiče.
 • Veškeré informace o spojích najdete na www.dpmb.cz

Parkování

 • Od 28. 4. platí modré zóny v běžném režimu. Od poloviny března do 27. 4. byly na základě vládního nařízení zpřístupněny k parkování zdarma.
 • Všem vlastníkům dlouhodobého oprávnění se prodlouží jejich platnost o dobu, kdy se za parkování neplatí (momentálně tedy od 16. 3. do 27. 4, tj. o 6 týdnů). Stane se tak automaticky do 26. 4. a změna bude viditelná v osobních stránkách uživatele. Více zde.
 • Kontaktní centrum Zvonařka 5 je otevřeno v pondělí a ve středu od 8 do 17, v pátek od 8 do 12 hodin. Doporučujeme veškeré záležitosti řešit elektronicky. Kontakty naleznete zde
 • O zřízení osobních stránek uživatele (kvůli rezidentnímu parkování) je dočasně možné požádat e-mailem (blíže zde).