Město na zmírnění dopadů pandemie vyčlenilo zhruba 25 milionů

Podpora gastroscény nebo kulturních podniků, ale také prominutí nájemného nebo rozšíření účelu, k jakému lze využít již získané městské dotace – zastupitelé dali zelenou balíčku ekonomických opatření, která mají zmírnit dopady omezení dodržovaných kvůli zabránění šíření koronaviru. Více v tiskové zprávě.