Pro cestovatele

Aktuální informace vždy najdete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva vnitra.

Cesta do ČR 

 • Pravidla pro cizince (nerezidenty) a další informace najdete na webu Ministerstva vnitra.

  Tabulku s barevným rozlišením zemí najdete na webu Ministerstva zdravotnictví (aktualizována je jednou týdně). 

  Pokud musíte svůj vstup do ČR hlásit, vyplňte formulář na www.prijezdovyformular.cz.

  Od 1. března 2021 skončila povinnost zasílat výsledky RT-PCR testu místně příslušným krajským hygienickým stanicím.

  Cizincům vláda zakázala do ČR přicestovat za účelem turismu. Mohou sem přijet pouze za účely popsanými v bodu II tohoto opatření (například za prací nebo kvůli péči o osobu blízkou).

  Máte-li dotazy k překračování hranic do ČR a svým povinnostem, můžete je směřovat na krajskou hygienickou stanici (pendleri@khsbrno.cz) nebo využít cestovatelských linek Ministerstva vnitra (974 801 801 nebo cestovani.covid19@mvcr.cz).

Cesta z ČR 

Podmínky vstupu do jednotlivých zemí najdete na Mapě cestovatele na webu Ministerstva zahraničních věcí. V seznamu jsou uvedeny i země, do nichž vláda svým občanům zakázala vstup.