Pro cestovatele

Aktuální informace vždy najdete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva vnitra.

Cesta do ČR 

  • Pravidla pro cizince (nerezidenty) a další informace najdete na webu Ministerstva vnitra.

  • Tabulku s barevným rozlišením zemí najdete na webu Ministerstva zdravotnictví (aktualizována je jednou týdně). 

  • Pokud musíte svůj vstup do ČR hlásit, vyplňte formulář na www.prijezdovyformular.cz.

    Od 1. března 2021 skončila povinnost zasílat výsledky RT-PCR testu místně příslušným krajským hygienickým stanicím.

    Povinnosti cizinců při vstupu do ČR jsou popsány zde.
  •  

    Máte-li dotazy k překračování hranic do ČR a svým povinnostem, můžete je směřovat na krajskou hygienickou stanici (pendleri@khsbrno.cz) nebo využít cestovatelských linek Ministerstva vnitra (974801801 nebo cestovani.covid19@mvcr.cz).

Cesta z ČR 

Podmínky vstupu do jednotlivých zemí najdete na Mapě cestovatele na webu Ministerstva zahraničních věcí. V seznamu jsou uvedeny i země, do nichž vláda svým občanům zakázala vstup.