Pro cestovatele

Aktuální informace vždy najdete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva vnitra.

Cesta do ČR 

Kompletní podmínky překročení hranic do ČR uvádí Ministerstvo vnitra zde.

Pokud se vás týká ohlašovací povinnost, vyplňte formulář na www.prijezdovyformular.cz. Výsledky PCR testu se následně odesílají místně příslušné krajské hygienické stanici. V případě Jihomoravského kraje je to www.khsbrno.cz, pro cestovatele slouží e-mail pendleri@khsbrno.cz.  

  •  

Cesta z ČR 

Podmínky vstupu do jednotlivých zemí najdete na Mapě cestovatele na webu Ministerstva zahraničních věcí.