Pro rodiče

Informace o režimu výuky hledejte na stránkách konkrétní školy.

Mateřské školy jsou otevřeny a fungují bez omezení, stejně jako 1. stupeň ZŠ, kde však platí omezení výuky zpěvu. Na 2. stupni základních škol se třídy budou po týdnu střídat v distanční výuce s tím, že je omezena výuka zpěvu a tělocviku. , VOŠ, konzervatoře a přecházejí – s určitými výjimkami – na distanční výuku. Výuka na ZUŠ je zrušena s výjimkou režimu „jeden žák na jednoho učitele“. Ve střediscích volného času a školních klubech není možná osobní přítomnost dětí, žáků a studentů. Studenti jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky se rovněž nemohou účastnit prezenční výuky ve svých institucích.

Podzimní prázdniny jsou prodlouženy na celý týden od 26. do 30. října.