Úřady a instituce

Konkrétní informace najdete na webových stránkách jednotlivých organizací. Úřady jednotlivých městských částí si upravují úřední dobu samostatně. Seznam MČ včetně kontaktů naleznete zde. Seznam městských příspěvkových organizací a firem najdete zde

Magistrát města Brna

Magistrát města Brna v souladu s vládním krizovým opatřením upravuje úřední hodiny, a to na pondělí a středu od 8.00 do 13.00 hod. U nejdůležitějších agend však ke změnám nedochází, platné zůstávají elektronické objednávky.

V případě osobních dokladů, ohlašovny trvalého pobytu, řidičských a technických průkazů vozidel, tedy agend, které není možno řešit elektronicky, neboť by to mohlo nepřiměřeně omezit práva klientů, budou Odbor správních činností (Husova 3) a Odbor dopravněsprávních činností (Kounicova 67a) fungovat ve stejném rozsahu jako před přijetím vládního nařízení, tedy:

 • v pondělí a ve středu od 8.00 do 12.00 a od 12.40 do 17.00 hod.,
 • v úterý, čtvrtek a pátek od 8.00 do 12.00 hod.
 

Další výjimkou je Oddělení parkovacích oprávnění, jehož úřední hodiny se rovněž nemění, a jsou tedy pondělí a středa od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 17.00 hod., v pátek pak od 8.00 do 12.00 hod. Určeny jsou však pouze pro elektronicky objednané.

Úřední dny na Živnostenském úřadu města Brna pro veřejnost budou pondělí a středa v čase 8.00–13.00 hod. Upozorňujeme, že odbaveni mohou být pouze předem objednaní klienti (objednání je možné zde). Lidé, kteří se dostaví bez objednání, obslouženi nebudou. Klienti budou nadále odbavováni na předsunutých přepážkách v přízemní místnosti č. 015 v budově MMB Malinovského nám. 3.

Živnostenský úřad dále připomíná, že je možné ho kontaktovat písemně nebo telefonicky, případně prostřednictvím podatelny.

Každý den, po celou pracovní dobu Magistrátu města Brna, bude pro listinná podání fungovat i podatelna v budově na Malinovského náměstí 3.

V jiné dny a hodiny bude možný vstup občanů do budov magistrátu pouze po předchozí domluvě a s nasazenou ochranou dýchacích cest.

Pokud jsou klienti objednáni elektronicky, budou jejich záležitosti řešeny v termínech, na které byli objednáni.

Doporučujeme občanům, aby pro řešení svých záležitostí přednostně využívali elektronickou formu a aby vyřizování záležitostí, které snesou odkladu, odložili na dobu po ukončení nouzového stavu.

Platnost řidičských průkazů se prodlužuje

Lidé, kterým během nouzového stavu, vyhlášeného od 5. října, propadl/propadne řidičský průkaz, nemusí hned na úřad. Prošlý doklad lze používat jako platný po celou dobu nouzového stavu.

Další upozornění

Z nařízení vydaného Evropskou unií vyplývá, že platnost pravidelného školení, profesní způsobilosti, průkazů profesní způsobilosti či řidičských průkazů, která skončila v době mezi 1. únorem 2020 a 31. srpnem 2020, se automaticky prodlužuje o sedm měsíců od data původního ukončení platnosti školení či daného dokladu.

Městské firmy

Brněnské komunikace

 • Hodiny stanovené pro styk s veřejností (podatelna, pokladna, pokladna pro odtahy vozidel a správní úsek) jsou obnoveny v plném rozsahu.
 • Vstup do budovy bude umožněn pouze s rouškou a při použití dezinfekce na ruce u vrátnice.

Brněnské vodárny a kanalizace

 • Kontaktní hodiny pro zákazníky jsou obnoveny v plném rozsahu.

Dopravní podnik města Brna

 • Kontaktní centrum EOC, které slouží k informačním a poradenským službám ohledně elektronického jízdného, a tarifní kontaktní centrum, které slouží k řešení pohledávek, se vrátily k běžnému provozu.
 • K organizaci MHD viz sekci Doprava v Brně.

SAKO Brno

 • Sběrná střediska odpadu jsou v provozu, jejich otevírací dobu najdete zde.
 • Jak zacházet s odpadem v době epidemie? Pokud nejste v karanténě nebo nemocní, třiďte a vynášejte odpad jako obvykle. Více čtěte zde.

Správa hřbitovů města Brna

 • Správa hřbitovů města Brna se od 4. 5. vrátila k běžné otevírací době. Znovuobnoven byl i provoz WC na Ústředním hřbitově a prodej potřeb a půjčování nářadí za dodržování nařízených hygienických opatření.
 • Další informace najdete zde.