Úřady a instituce

Konkrétní informace najdete na webových stránkách jednotlivých organizací. Úřady jednotlivých městských částí si upravují úřední dobu samostatně. Seznam MČ včetně kontaktů naleznete zde. Seznam městských příspěvkových organizací a firem najdete zde

Magistrát města Brna

Magistrát města Brna má v souladu s opatřeními vlády omezené úřední hodiny, a to na pondělí a středu od 8.00 do 13.00 hod. Již provedené elektronické objednávky platí (i na termíny mimo tuto dobu).

Bez elektronického objednání mohou občané od 2. listopadu přijít na Magistrát města Brna řešit své záležitosti pouze v pondělí a ve středu od 8 do 13 hodin. Elektronické objednávání je vzhledem k naplněným kapacitám výrazně omezeno.

Živnostenský úřad vyřizuje pouze elektronicky již dříve ohlášené klienty. Nové rezervace nepřijímá.

Podatelna v budově na Malinovského náměstí 3 bude fungovat každý všední den. 
 
V ostatní dny a hodiny bude možný vstup občanů do budov magistrátu pouze po předchozí domluvě a s nasazenou ochranou dýchacích cest.

 

Doporučujeme občanům, aby pro řešení svých záležitostí přednostně využívali elektronickou formu a aby vyřizování záležitostí, které snesou odkladu, odložili na dobu po ukončení nouzového stavu. 

Úřední hodiny (platné od 2. 11. 2020)

Úřední hodiny Magistrátu města Brna

• Pondělí: 8.00 – 13.00
• Středa: 8.00 – 13.00

 

Úřední hodiny Odboru správních činností, Husova 3, Husova 5
(občanské průkazy, cestovní doklady, ohlašovna trvalého pobytu) 

Elektronicky objednaní i neobjednaní klienti:

• Pondělí: 8.00 – 13.00
• Středa: 8.00 – 13.00

Pouze elektronicky objednaní klienti:

• Pondělí: 8.00 – 17.00
• Úterý: 8.00 – 12.00
• Středa: 8.00 – 17.00
• Čtvrtek: 8.00 – 12.00
• Pátek: 8.00 – 12.00

Elektronické objednávání je kvůli naplněným kapacitám i současným nařízením výrazně omezeno či pozastaveno. Případné nové termíny budou v rezervačních systémech uvolňovány průběžně dle možností. Již objednané termíny nadále platí.

 

Úřední hodiny Odboru dopravněsprávních činností, Kounicova 67
(řidičské průkazy, evidence vozidel, sankční řízení v dopravě, autoškoly)

Elektronicky objednaní i neobjednaní klienti:

• Pondělí: 8.00 – 13.00
• Středa: 8.00 – 13.00

Pouze elektronicky objednaní klienti:

• Pondělí: 8.00 – 17.00
• Úterý: 8.00 – 12.00
• Středa: 8.00 – 17.00
• Čtvrtek: 8.00 – 12.00
• Pátek: 8.00 – 12.00

Elektronické objednávání je kvůli naplněným kapacitám i současným nařízením výrazně omezeno či pozastaveno. Případné nové termíny budou v rezervačních systémech uvolňovány průběžně dle možností. Již objednané termíny nadále platí.

 

Úřední hodiny Oddělení parkovacích oprávnění, Zvonařka 5 

Doporučuje se elektronické objednání, bez předchozí rezervace je návštěva možná pouze v čase 8 až 12 hodin. Záležitosti týkající parkovacích oprávnění lze vyřešit elektronicky. Více na www.parkovanivbrne.cz.  

• Pondělí: 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
• Středa: 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00

Páteční úřední hodiny se ruší. Všichni předem objednaní na tento den budou kontaktováni. Pracovníci centra s nimi záležitosti vyřídí telefonicky.

 

Úřední hodiny Živnostenského úřadu, Malinovského nám. 3
(Ohlášení, přerušení, ukončení živnosti, výpis z ŽR, živnostenská kontrola)

Pouze elektronicky objednaní klienti 

• Pondělí: 8.00 – 13.00
• Středa: 8.00 – 13.00

 Objednávání je momentálně pozastaveno. Již objednané termíny nadále platí.

 

Úřední hodiny podatelny, Malinovského nám. 3

• Pondělí: 8.00 – 17.00
• Úterý: 7.30 – 15.30
• Středa: 8.00 – 17.00
• Čtvrtek: 7.30 – 15.00
• Pátek: 7.30 – 14.00

Kompletní informace najdete na www.brno.cz/kontakty

Platnost řidičských průkazů se prodlužuje

Lidé, kterým během nouzového stavu, vyhlášeného od 5. října, propadl/propadne řidičský průkaz, nemusí hned na úřad. Prošlý doklad lze používat jako platný po celou dobu nouzového stavu.

Další upozornění

Z nařízení vydaného Evropskou unií vyplývá, že platnost pravidelného školení, profesní způsobilosti, průkazů profesní způsobilosti či řidičských průkazů, která skončila v době mezi 1. únorem 2020 a 31. srpnem 2020, se automaticky prodlužuje o sedm měsíců od data původního ukončení platnosti školení či daného dokladu.

Městské firmy

Brněnské komunikace

  • Hodiny stanovené pro styk s veřejností (podatelna, pokladna, pokladna pro odtahy vozidel a správní úsek) jsou obnoveny v plném rozsahu.
  • Vstup do budovy bude umožněn pouze s rouškou a při použití dezinfekce na ruce u vrátnice.

Brněnské vodárny a kanalizace

  • Kontaktní hodiny pro zákazníky jsou obnoveny v plném rozsahu.

Dopravní podnik města Brna

  • Kontaktní centrum EOC, které slouží k informačním a poradenským službám ohledně elektronického jízdného, a tarifní kontaktní centrum, které slouží k řešení pohledávek, se vrátily k běžnému provozu.
  • K organizaci MHD viz sekci Doprava v Brně.

SAKO Brno

  • Sběrná střediska odpadu jsou v provozu, jejich otevírací dobu najdete zde.
  • Jak zacházet s odpadem v době epidemie? Pokud nejste v karanténě nebo nemocní, třiďte a vynášejte odpad jako obvykle. Více čtěte zde.

Správa hřbitovů města Brna

  • Správa hřbitovů města Brna se od 4. 5. vrátila k běžné otevírací době. Znovuobnoven byl i provoz WC na Ústředním hřbitově a prodej potřeb a půjčování nářadí za dodržování nařízených hygienických opatření.
  • Další informace najdete zde.